Badanie zapotrzebowania na staże uczniowskie w województwie podlaskim - A

Dzień dobry, niniejsze badanie ma na celu określenie zapotrzebowania pracodawców na przyjmowanie uczniów na staże zawodowe oraz określenie korzyści i barier związanych z ich organizacją zarówno po stronie pracodawców, jaki i po stronie szkół oraz samych uczniów. Ponadto celem badania jest sformułowanie rekomendacji w zakresie optymalizacji organizacji staży uczniowskich skierowanych do szkół kształcenia zawodowego i do pracodawców.

Udzielone informacje będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej.

Wypełnienie ankiety zajmie ok 25 min.

Rozpocznij ankietę teraz