.

Medicatieoverdracht bij overplaatsing

Geachte Heer / Mevrouw, bedankt voor het invullen van mijn enquête over medicatieoverdracht.

Beveiligd
Medicatieoverdracht bij overplaatsing
1

Wat is uw functie?

Kies één of meer antwoorden
2

Hoelang werkt u al op de Acute Opname Afdeling?

Kies één antwoord
3

In hoeverre bent u zich bewust van de problemen bij de medicatieoverdracht?

Kies één antwoord
4

Hoevaak merkt u dat medicatie achterblijft op de afdeling, na overplaatsing?

Kies één antwoord
5

Hoevaak gebruikt u de ISCAP bij de overdracht van patiënten?

Kies één antwoord
6

Wat denkt u dat een belangrijke oorzaak is van achtergebleven medicatie bij overdracht?

Kies één of meer antwoorden
7

Hoe beïnvloedt dit probleem volgens u de kwaliteit van zorg die aan patiënten wordt verleend?

Kies één of meer antwoorden
8

Wat denkt u dat de invloed is van vergeten medicatie op de zorg voor de patiënt?

Kies één of meer antwoorden
9

Hoe duidelijk vind u de huidige procedure voor de patiëntenoverdracht?

Kies één antwoord
10

Heeft u in het verleden een incident meegemaakt waarbij het achterblijven van medicatie betrokken was?

Kies één antwoord
11

Hoe belangrijk vind u dat dit probleem wordt aangepakt?

Kies één antwoord
12

Wat zou volgens u kunnen helpen om te voorkomen dat medicatie in de medicatiekar achterblijft?

Kies één of meer antwoorden
13

Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties met betrekking tot de medicatieoverdracht op de AOA?

Kies één antwoord