Powered by

GOPS - Rozwiązywanie Problemów Społecznych Gminy Sędziejowice

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sędziejowice

GOPS w Sędziejowicach prosi o wypełnienie ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna.

Strategia jest dokumentem, który wyznacza kierunek rozwoju naszej Gminy w zakresie rozwiązywania Problemów Społecznych. Wyniki z przeprowadzonego badania ankietowego posłużą wyłącznie sporządzeniu zestawień i zostanie wykorzystane do opracowania SRPS na lata 2021-2026.

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023