Integrované tematické vzdelávanie na primárnom stupni ZŠ

 Milý/ Milá učiteľ/ka,

Ďakujem, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka. Vaše názory a skúsenosti s integrovaným tematickým vzdelávaním sú pre mňa veľmi dôležité a pomôžu mi lepšie porozumieť, ako ho môžem vylepšiť a prispôsobiť potrebám žiakov. Informácie, ktoré získam podliehajú GDPR ochrane a budú spracované v mojej výskumnej časti záverečnej práce.

Ďakujem :)

Spustiť dotazník