Psychologiczne aspekty łuszczycy jako choroby przewlekłej

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej aspektów życia z łuszczycą, które posłużą mi w uzyskaniu wielu cennych informacji na temat tej jednostki chorobowej. Studiuję na III roku kosmetologię na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jestem w trakcie pisania pracy licencjackiej na temat „Psychologiczne aspekty łuszczycy jako choroby przewlekłej”.

Badania prowadzone są anonimowo z zachowaniem dobrowolności i będą wykorzystywane tylko na potrzeby pisanej przeze mnie pracy i analizowane na poziomie całej grupy badanej. Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania.

Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Stan cywilny
Wymagana odpowiedź

Czy posiada Pan/Pani dzieci?
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Status zawodowy
Wymagana odpowiedź

W jakim wieku zdiagnozowano u Pana/Pani łuszczycę?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pana/Pani rodzinie ktoś choruje na łuszczycę?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani rodzina/znajomi wiedzą,że Pan/Pani choruję na łuszczycę?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu diagnoza wpłynęła na Pana/Pani życie?
Wymagana odpowiedź

W ogóle
W znacznym stopniu

Czy jest Pan/Pani w stanie wpłynąć na rozwój choroby? (ograniczenie/osłabienie rzutów)
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu ocenia Pan/Pani świadomość ludzi na temat łuszczycy?
Wymagana odpowiedź

Brak wiedzy na temat choroby
Duża wiedza na temat choroby

Czy spotkał/a się Pan/Pani z sytuacją, że ktoś uważał łuszczycę za chorobę zakaźną?
Wymagana odpowiedź

Czy spotkał/a się Pan/Pani z negatywnym nastawieniem otoczenia w stosunku do swojej osoby z powodu choroby?
Wymagana odpowiedź

Czy zmiany chorobowe występujące u Pana/Pani są widoczne dla otoczenia?
Wymagana odpowiedź

Na jakich obszarach ciała występują u Pana/Pani zmiany chorobowe? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojego życia?
Wymagana odpowiedź

W ogoóle
W znacznym stopniu

Czy choroba wpływa na Pana/Pani psychikę?
Wymagana odpowiedź

Czy odczuwa Pan/Pani zawstydzenie w momencie gdy ktoś zwraca uwagę na Pana/Pani zmiany chorobowe?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu czuje się Pan/Pani spełniony w sferze prywatnej?
Wymagana odpowiedź

W ogóle
W znacznym stopniu

Czy łuszczyca wpływa negatywnie na Pana/Pani życie towarzyskie i rodzinne?
Wymagana odpowiedź

Czy choroba wpływa negatywnie na Pana/Pani życie intymne?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu czuje się Pan/Pani spełniony w sferze zawodowej?
Wymagana odpowiedź

W ogóle
W znacznym stopniu

Czy łuszczyca wpłynęła na Pana/Pani życie zawodowe?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak, to w jaki sposób? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy choroba przeszkadza Panu/Pani w karierze zawodowej, pracy czy nauce?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pana/Pani życiu występuje wiele sytuacji stresowych?
Wymagana odpowiedź

Czy pali Pan/Pani papierosy?
Wymagana odpowiedź

Czy uprawia Pan/Pani jakiś sport?
Wymagana odpowiedź

Czy łuszczyca wpływa na Pana/Pani sposób ubierania? (próby zakrywania zmian łuszczycowych)
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób radzi sobie Pan/Pani ze stresem? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

Czy zdarzyło się Panu/Pani zrezygnować ze skorzystania z miejsc publicznych z powodu choroby?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak, to jakich? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy łuszczyca wywołuje u Pana/Pani dolegliwości ?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak, to jakie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy stosuje Pan/ Pani jakieś leki?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak, to jakie?

Pozostało 250 znaków

Czy stosuje Pan/Pani jakieś metody samoleczenia?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak, to jakie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Czy stosuje Pan/Pani jakieś leczenie alternatywne?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli tak, to jakie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)