Téma konsentu v sexuální výchově na SŠ - studenti

Vážení studenti,

 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníkového šetření, které poslouží jako podklad pro diplomovou práci s názvem Téma konsentu v sexuální výchově na SŠ, která se bude zabývat tématem konsentu v sexuální výchově z pohledu učitelů a žáků středních škol.

 

Tento dotazník je určen pro studenty, kteří si prošli či momentálně procházejí výukou sexuální výchovy. Všechny Vaše odpovědi jsou zcela anonymní. 

Vyplnění dotazníku trvá zhruba 10 minut. 


Moc Vám děkuji za Váš čas a ochotu!


Bc. Eliška Vančurová,

studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


Pojmosloví:


Termín konsent (z anglického consent) znamená souhlas se všemi typy sexuálních, milostných či jinak intimních činností. Souhlas může být vyjádřen verbálně i neverbálně.Spustit dotazník teď