Diplomová práca - otázky pre žiakov

Dobrý deň, volám sa Bc. Stanislav Málik, som študentom Katolíckej Univerzity v Ružomberku, katedry manažmentu, a prosím Vás o vyplnenie dotazníka na moju diplomovú prácu: "Podnikateľské aktivity saleziánskych spolupracovníkov ako inšpirácia pre súčasné trhové prostredie." 

Cieľom práce je navrhnúť spoluprácu kresťanských podnikateľov zo saleziánskych prostredí a žiakov stredných odborných škôl v rámci praxe aj po skončení škôl.

Milí žiaci, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník