Podpora stredným školám pri zlepšovaní kvality vzdelávania

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník