En anonym spørreundersøkelse til ledelsen og ansatte i idrettsklubber

Vi i Novemberfilm lager dokumentarserien Norge bak fasaden for TV2. Vi ønsker å få en oversikt over hvordan barn og unge har det på trening, samt rutiner og praksis klubbene har for varsling.


Takk for at du tar deg tid til å svare! Spørreundersøkelsen er anonym, og bidraget ditt har stor verdi for vårt program, men også for barn og unge i idretten.

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023