Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník k návrhu Územní studie na ploše výstavby BI 12 na Kostelisku

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Návrh územní studie je zveřejněn na webu obce pod odkazem : Dotazníky - SAMOSPRÁVA - PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY:

BI 12 Urbanistická studie

BI 12 Vlastnická struktura

k"BI 12 Popis návrhu

Termín vyplnění dotazníku je do 15.11.2017

Tištěná verze návrhu plochy BI 12 včetně komentáře je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Šardice.

Blažena Galiová - starostka obce

S návrhem územní studie na ploše BI 12 na Kostelisku jsem byl seznámen: