Dotazník o bolesti chrbtice u golfistov


Milí golfisti, chceme Vás poprosiť pravdivo vyplniť tento dotazník, ktorý je určený pre rekreačných a profesionálnych golfistov. Cieľom dotazníka je zistiť, či golfisti trpia vertebrogennými poruchami, teda bolesťami chrbtice. Tento dotazník je vytvorený za účelom diplomovej práce a je anonymný. 

  Vami zvolenú odpoved’ zakrúžkujte. Pri každej otázke môžete zakrúžkovať iba jednu odpoveď a v otázke číslo sedem a pätnásť môžete zakrúžkovať viac odpovedí.

Spustiť dotazník