Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na umelej pľúcnej ventilácii

Vážená kolegyňa, vážený kolega!


   Moje meno je Antónia Šestáková a som študentkou druhého stupňa odboru Ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

    Dovoľte mi obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka k mojej diplomovej práci s názvom Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na umelej pľúcnej ventilácii, ktorý slúži na zistenie vplyvu dĺžky praxe a výšky vzdelania sestier na kvalitu ošetrovania ventilovaných pacientov.

  Dotazník je anonymný, všetky Vami poskytnuté údaje budú použité vyslovene na výskum diplomovej práce.


  Za Vašu dôveru, čas a ochotu spolupracovať Vám vopred ďakujem!

Spustiť dotazník