Pracovná spokojnosť sociálnych pracovníkov

Vážená respondentka, vážený respondent, 


volám sa Jana Valentová, som študentkou na Vysokej škole zdravotníctva

a sociálnej práce sv. Alžbety. Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka

k výskumu mojej diplomovej práce na tému: "Pracovná spokojnosť sociálnych pracovníkov."


Dotazník má 18 jednoduchých otázok. V každej otázke, okrem šiestej, máte možnosť označiť jednu odpoveď. Rešpektuje Vašu absolútnu anonymitu, nezbiera žiadne Vaše citlivé údaje, ako je email, IP adresa, alebo miesto vyplnenia.

Odpovede budú použité výhradne k spracovaniu mojej diplomovej práce.


Vopred veľmi pekne ďakujem za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu tohto dotazníka. 

Spustiť dotazník