Dotazníková štúdia Osobnosť, FoMO a používanie sociálnych sietí

Vážený respondent, vážená respondentka,

práve ste sa dostali k dotazníku, ktorého cieľom je zistiť či súvisí osobnosť s prežívaním fenoménu Fear of Missing Out (strach z vynechania) a s používaním sociálnych sietí.


Tento dotazník je určený všetkým vo veku 18 – 35 rokov a je súčasťou výskumu, ktorý je realizovaný pod záštitou Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 


Ďakujeme Vám za prejavený záujem dotazník vyplniť. Vaša spolupráca nám umožní porozumieť lepšie motívom, aktivitám či návykom týkajúcich sa života na sociálnych médiách a posunúť tak naše poznatky zase o kúsok vpred. 


Účasť na výskume je dobrovoľná a dotazník je úplne anonymný. To znamená, že vaše odpovede nebude možné spojiť s vašou osobou.

V dotazníku nie sú správne, ani nesprávne odpovede, odpovedajte preto prosím tak, ako to úprimne cítite.


Samotný dotazník sa skladá zo štyroch častí a jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne 15 minút.V mene celého výskumného tímu Vám ešte raz ďakujem a prajem príjemné vypĺňanie. V prípadne akýchkoľvek nejasností alebo otázok ohľadom výskumu sa na mňa neváhajte obrátiť prostredníctvom e-mailu.

S pozdravom Eva Ďuricová


Spustiť dotazník