.

Hodnotenia štúdiá

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aký odbor študujete?

Vyberte jednu odpoveď
2

Ktorý ročník študujete

Vyberte jednu odpoveď
3

Vyznačte mieru Vášho súhlasu

Vyberte jednu odpoveď v každom riadku
4

Vyznačte mieru Vášho súhlasu

Vyberte jednu odpoveď v každom riadku
5

Prítomnosť zahraničných študentov na FBERG vnímam pozitívne

Vyberte jednu odpoveď
6

Ohodnoťte faktory a ich vplyv na Vás štúdium

Ohodnoťte od 1 po 5, kde 1- úplné vyhovujúce a 5- úplne nevyhovujúce