Dotazník k bakalárskej práci

Dobrý deň,

som študentkou 3. ročníka na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity na odbore predškolská a elementárna pedagogika. Momentálne sa zaoberám bakalárskou prácou na tému: Ťažkosti rodín zo segregovaného prostredia pri umiestňovaní detí do povinného predškolského ročníka materských škôl. Týmto Vás žiadam o pár minút času pri vyplnení môjho datazníka k praktickej časti mojej práce, kde Vám položím pár otázok o Vašom dieťati.

Spustiť dotazník