Powered by

Peiling huurprijsbeleid

Wel of geen uitzondering voor de woningen met veel punten?

Graag stellen wij u in deze ledenpeiling één vraag over de manier waarop we de huren voor nieuwe huurcontracten vaststellen. Klik na het lezen van de toelichting op de knop Peiling starten, om de vraag te beantwoorden.

Toelichting

In het meerjarenbeleidsplan staat het nieuwe huurprijsbeleid (zie een korte uitleg hieronder *), dat per 1 juli 2024 ingaat. In het beleidsplan staat ook de beleidskeuze dat de woningen met de meeste punten (de kwalitatief beste/grootste woningen) worden verhuurd tegen hogere huurprijzen door een toeslag te rekenen. De totale huurinkomsten blijven gelijk. Een hogere huurprijs voor deze 10% beste woningen leidt dan tot lagere huurprijzen voor de overige 90%. In de ledenraad wordt wisselend gedacht over de keuze voor een duurdere top 10%. Omdat deze keuze uit het meer­jarenbeleidsplan belangrijk is voor alle leden, wil het bestuur de mening van de leden peilen. 


* Zowel bij het oude als bij het nieuwe huurprijsbeleid stellen we de huurprijs voor nieuwe huurcontracten vast met het Woning Waarderingssysteem (WWS) van de overheid. Een woning krijgt punten toegekend, en het aantal punten bepaalt de huurprijs. Onder het oude huurprijsbeleid krijgen woningen hierna nog een vaste korting op de huur, een 'afslag', van 26, 28 of 30 %. Een uitzondering geldt voor woningen van meer dan 100m2, die krijgen geen afslag (dat is ongeveer 10% van alle woningen). Onder het nieuwe huurprijsbeleid passen we altijd de zogenaamde WOZ-cap toe, ook waar die niet verplicht is. De WOZ-cap beperkt het aantal punten voor woningen met een hoge WOZ-waarde. Dit leidt meestal tot lagere huurprijzen onder het nieuwe huurprijsbeleid. Om dat te corrigeren gaat de afslag omlaag. Nieuwe huurcontracten krijgen voortaan dezelfde afslag van 10%.

Peiling starten