.

Obiective și priorități pentru dezvoltarea rurală în România

Stimate Domnule sau Doamnă, vă rugăm să acordați câteva minute din timpul dvs. pentru a completa următorul chestionar.

Securizat

Date personale:

Vârstă:

Sub 18 ani

18-30 ani

31-45 ani

46-60 ani

Peste 60 ani

Gen:

Masculin

Feminin

Altul

Localitate de reședință:

Rurală

Urbană

Secțiunea I: Infrastructura rurală

Cum evaluați starea actuală a infrastructurii din zona dumneavoastră rurală? (drumuri, apă, canalizare, electricitate, internet)

Foarte bună

Bună

Acceptabilă

Slabă

Foarte slabă

Care sunt principalele probleme de infrastructură în zona dumneavoastră? (Selectați toate variantele care se aplică)

Drumuri neasfaltate

Acces limitat la apă potabilă

Lipsa canalizării

Acces neregulat la electricitate

Lipsa internetului de mare viteză

Ce măsuri considerați necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii rurale? (Selectați toate variantele care se aplică)

Reabilitarea drumurilor

Extinderea rețelei de apă și canalizare

Îmbunătățirea rețelei electrice

Implementarea internetului de mare viteză

Secțiunea II: Economie și locuri de muncă

Care sunt principalele surse de venit în comunitatea dumneavoastră rurală? (Selectați toate variantele care se aplică)

Agricultură

Creșterea animalelor

Meșteșuguri

Turism rural

Alte activități economice (specificați): ______________

Cum evaluați oportunitățile de angajare în zona rurală în care locuiți?

Foarte bune

Bune

Acceptabile

Slabe

Foarte slabe

Ce măsuri ar trebui luate pentru a crea noi locuri de muncă în mediul rural? (Selectați toate variantele care se aplică)

Sprijinirea agriculturii durabile

Dezvoltarea turismului rural

Promovarea meșteșugurilor locale

Facilitarea accesului la finanțare pentru mici afaceri

Secțiunea III: Educație și formare profesională

Cum apreciați calitatea educației în școlile rurale din zona dumneavoastră?

Foarte bună

Bună

Acceptabilă

Slabă

Foarte slabă

Care sunt principalele probleme cu care se confruntă sistemul educațional din mediul rural? (Selectați toate variantele care se aplică)

Infrastructură neadecvată

Lipsa materialelor educaționale

Lipsa profesorilor calificați

Acces limitat la tehnologie

Ce măsuri considerați că ar trebui implementate pentru îmbunătățirea educației în mediul rural? (Selectați toate variantele care se aplică)

Renovarea și modernizarea școlilor

Asigurarea materialelor educaționale necesare

Formarea continuă a profesorilor

Implementarea programelor de educație digitală

Secțiunea IV: Sănătate și bunăstare

Cum evaluați accesul la servicii medicale în zona rurală în care locuiți?

Foarte bun

Bun

Acceptabil

Slab

Foarte slab

Care sunt principalele probleme legate de serviciile medicale în mediul rural? (Selectați toate variantele care se aplică)

Lipsa unităților medicale

Personal medical insuficient

Echipamente medicale neadecvate

Distanțe mari până la cel mai apropiat spital

Ce măsuri ar trebui luate pentru îmbunătățirea serviciilor medicale în mediul rural? (Selectați toate variantele care se aplică)

Construirea de dispensare și centre medicale

Angajarea de personal medical suplimentar

Dotarea cu echipamente moderne

Asigurarea transportului pentru pacienți

Secțiunea V: Protecția mediului și sustenabilitate

Cum evaluați eforturile de protecție a mediului în zona dumneavoastră rurală?

Foarte bune

Bune

Acceptabile

Slabe

Foarte slabe

Care sunt principalele probleme de mediu în zona rurală în care locuiți? (Selectați toate variantele care se aplică)

Poluarea apei

Poluarea solului

Defrișările

Gestionarea inadecvată a deșeurilor

Ce măsuri considerați necesare pentru protejarea mediului înconjurător în mediul rural? (Selectați toate variantele care se aplică)

Promovarea agriculturii ecologice

Conservarea pădurilor

Dezvoltarea sistemelor de gestionare a deșeurilor

Educația și conștientizarea comunității privind protecția mediului

Secțiunea VI: Digitalizarea mediului rural

Cum evaluați accesul la internet și tehnologie în zona rurală în care locuiți?

Foarte bun

Bun

Acceptabil

Slab

Foarte slab

Care sunt principalele probleme legate de digitalizarea în mediul rural? (Selectați toate variantele care se aplică)

Acces limitat la internet de mare viteză

Lipsa echipamentelor IT

Nivel scăzut de alfabetizare digitală

Costuri ridicate pentru servicii digitale

Ce măsuri ar trebui implementate pentru a sprijini digitalizarea mediului rural? (Selectați toate variantele care se aplică)

Extinderea rețelelor de internet de mare viteză

Subvenționarea echipamentelor IT

Programe de formare în domeniul competențelor digitale

Reducerea costurilor pentru serviciile digitale

Mulțumim pentru participare!