Nulmeting gebruik HiX Mobile

Beste Collega, 

Voor mijn afstudeeronderzoek ga ik een actieonderzoek uitvoeren omtrent het implementeren van de HiX mobile. Ik zou jullie willen vragen om deze korte enquête in te vullen. Het duurt ongeveer 3 minuten en bestaat uit 6 vragen. Ik wil jullie vragen om deze enquête naar waarheid in te vullen, het is anoniem. De resultaten worden gebruikt als Nulmeting voor het onderzoek. 


Dankjewel voor de medewerking!

Enquête starten