.

Expert Review Lessenreeks VWO 5

Lesmaterialen moeten bruikbaar en effectief zijn voor leraren en leerlingen in de les. De effectiviteit van het lesmateriaal hangt af van de bruikbaarheid en van de relevantie en consistentie. Om de verwachte bruikbaarheid van mijn lessenreeks te testen, heb ik een korte vragenlijst ontwikkeld gebaseerd op de vier kwaliteitscriteria van het SLO (Relevantie, Consistentie, Bruikbaarheid, Effectiviteit). 

Beveiligd
Expert Review - Lessenreeks V5
1

In hoeverre sluit het onderwerp van de lessenreeks aan bij de kerndoelen? (Relevantie)

Kies één of meer antwoorden
2

In hoeverre sluit de inhoud van de lessenreeks aan bij de behoeften en interesses van de leerlingen? (Relevantie)

Kies één of meer antwoorden
3

In hoeverre worden actuele en relevante onderwerpen behandeld in de lessenreeks? (Relevantie)

Kies één of meer antwoorden
4

In hoeverre draagt de lessenreeks bij aan de ontwikkeling van de beoogde vaardigheden en kennis in vwo 5? (Relevantie)

Kies één of meer antwoorden
5

Wat vindt u van de opbouw van de lessen? (Consistentie)

Kies één of meer antwoorden
6

Hoe makkelijk is het voor leraren om de lessenreeks te implementeren in de klas? (Bruikbaarheid)

Kies één of meer antwoorden
7

Wat is uw algemene indruk van de ondersteuning die de lessenreeks biedt aan materialen en hulpmiddelen voor zowel leraren als leerlingen?

8

Wat is uw beoordeling van de begrijpelijkheid van de materialen voor leerlingen? (Bruikbaarheid)

9

Schat in hoeveel voorbereidingstijd deze lessenreeks naar verwachting van leraren zal eisen (waarvan 1 staat voor 'zeer weinig' en 5 voor 'zeer veel') (Bruikbaarheid)

10

In hoeverre wordt verwacht dat leerlingen zelfstandig kunnen werken met de materialen en opdrachten van de lessenreeks?

Kies één of meer antwoorden
11

Wat vindt u van de afstemming tussen leeractiviteiten en de gestelde doelen? (Effectiviteit)

Kies één of meer antwoorden
12

Hoe denkt u dat de lessenreeks zal bijdragen aan het behalen van de kerndoelen? (Effectiviteit)

Kies één of meer antwoorden
Expert Review - Lessenreeks V5
13

Welke veranderingen of toevoegingen zou u aanbevelen om deze lessenreeks te verbeteren?

14

Overige opmerkingen

Bedankt voor het invullen!