.

Hodnotenie firemnej akcie

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Garnier Event
1

Aká časť firemnej akcie sa vám najviac páčila?

Vyberte jednu možnosť.
2

Hodnoťte akciu pomocou hviezdičiek (1-10), pričom 10 znamená veľmi spokojný/á.

Hviezdičkové hodnotenie od 1 do 10.
3

Čo by sme mali zlepšiť pre ďalšiu firemnú akciu?

Napíšte svoj názor.
4

Čo vám na firemnej akcii najviac vadilo?

Vyberte jednu možnosť.
5

Ako ste vnímali atmosféru na firemnej akcii?

Hviezdičkové hodnotenie od 1 do 10.
6

Ktorú časť by ste radi videli aj na ďalšej firemnej akcii?

Vyberte jednu možnosť.
7

Aká aktivita vás na akcii bavila najviac?

Vyberte jednu možnosť.
8

Na čom by sme mali zapracovať pre ďalšie podobné akcie?

Napíšte svoje návrhy.
9

Odhadnite, koľko ľudí sa zúčastní na ďalšej firemnej akcii.

Odhad na základe vašej skúsenosti.
10

Aké témy by ste si želali vidieť v programe ďalšej firemnej akcie?

Napíšte témy, ktoré vás zaujímajú.