.

Prieskum spokojnosti zákazníkov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Čo najviac oceňujete na našich produktoch/službách?

Vyberte jednu možnosť, ktorú najviac oceňujete.
2

Ako by ste hodnotili sortiment našich produktov?

Pomocou hviezdičiek ohodnoťte náš sortiment.
3

Čo by ste si želali zlepšiť alebo čo vám vadí na našich produktoch/službách?

Napíšte, čo by ste chceli zlepšiť alebo čo vám vadí na našich produktoch/službách.
4

Ktoré produkty by ste si ešte želali vo svojom portfóliu?

Napíšte, ktoré produkty by ste ocenili vo svojom portfóliu.
5

Aké farby a motívy by ste uvítali na našich látkach?

Napíšte, aké farby a motívy by ste uvítali na našich látkach.
6

Aký typ látky by ste uvítali vo vašej ponuke?

Napíšte, aký typ látky by ste uvítali vo vašej ponuke.
7

Čo si myslíte o našich pdf strihoch?

Vyjadrite vaše názory a hodnotenie na naše pdf strihy.
8

Čo by ste uvítali na nových pdf strihoch?

Napíšte, čo by ste uvítali na nových pdf strihoch.
9

Aké nové typy strihov by ste si želali vo vašej ponuke?

Napíšte, aké nové typy strihov by ste si želali vo vašej ponuke.
10

Ako by ste zhodnotili vaše celkové skúsenosti s našimi produkty/službami?

Pomocou hviezdičiek ohodnoťte vaše celkové skúsenosti s našimi produkty/službami.