.

ankieta dla rodziców

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Miejsce zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź
2

Rodzaj przedszkola do którego uczęszcza Pani/Pana dziecko

Wybierz jedną odpowiedź
3

Proszę podać wiek Pani/Pana dziecka

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jak przebiegał proces adaptacji Pani/Pana dziecka do przedszkola?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy Pani/Pana dziecko przed pójściem do przedszkola uczestniczyło w różnych zajęciach grupowych z rówieśnikami?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jak często zdarzało się, że Pani/Pana dziecko przebywało z innymi osobami niż rodzice?

Wybierz jedną odpowiedź
7

W jakim stopniu w przypadku Pani/Pana rodziny występują poniższe czynniki? Proszę określić w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza w minimalny stopniu a 6 w bardzo dużym stopniu.

Przydziel 0.42 punktów
Stabilne relacje rodzinne
0
0
42
Akceptacja i wsparcie emocjonalne rodziców
0
0
42
Dostępność książek, gier edukacyjnych i innych materiałów edukacyjnych w domu
0
0
42
Rozmowy z dzieckiem na temat przedszkola
0
0
42
Ustalony codzienny rytm dnia
0
0
42
Zasoby finansowe rodziny
0
0
42
Atmosfera rodzinna
0
0
42
8

Czy Pani /Pana dziecko posiada rodzeństwo?

Wybierz jedną odpowiedź
9

W jakim stopniu poszczególne formy współpracy z nauczycielem w przedszkolu uważa Pan/Pani za najbardziej skuteczne i pomocne w procesie adaptacji dziecka do przedszkola? Proszę określić w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza w minimalny stopniu a 6 w bardzo dużym stopniu

Przydziel 0.3 punktów
Regularne spotkania indywidualne z nauczycielem w celu omówienia postępów i potrzeb dziecka
0
0
30
Ustalenie jasnych zasad współpracy
0
0
30
Udział w organizowanych spotkaniach grupowych dla rodziców i nauczycieli
0
0
30
Bycie otwartym na dane wskazówki z obu stron
0
0
30
Dobra komunikacja, przepływ informacji
0
0
30
10

Proszę ocenić jakość snu dziecka

Wybierz jedną odpowiedź
11

Jak ocenia Pani/Pan relacje dziecka z nauczycielem przedszkola?

Wybierz jedną odpowiedź
12

W jakim stopniu poszczególne zmiany zachodzące w Pani/Pana rodzinie wpływały na proces adaptacji państwa dziecka? Proszę określić w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza w minimalny stopniu a 6 w bardzo dużym stopniu.

Przydziel 0.24 punktów
Narodziny kolejnego dziecka
0
0
24
Rozwód rodziców
0
0
24
Przeprowadzka do nowego miejsca zamieszkania
0
0
24
Zmiana struktury rodziny
0
0
24
13

Czy Pani/Pana dziecko uczęszczało do żłobka?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Jakie cechy charakteru obserwuje Pani/Pan u swojego dziecka? ( max 3 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
15

Jak ocenia Pani/Pan wrażliwość emocjonalną dziecka?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Jak ocenia Pani Pan umiejętność/łatwość nawiązywania relacji przez Pani/Pana dziecko?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Jak ocenia Pani/Pan zdolność Pani/Pana dziecka do wyrażania swoich potrzeb i próśb?

Wybierz jedną odpowiedź