.

Boj s akné

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
BOJ S AKNÉ

Dobrý deň,

moje meno je Adela Volfová, som študentkou Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút. Chcem Vás poprosiť, aby ste ho vyplnili pravdivo. Získané informácie budú pre mňa veľkým prínosom a budú použité výlučne pre potreby mojej stredoškolskej odbornej práce.  

Ďakujem. ☺

1

Pohlavie :

Vyberte jednu odpoveď
2

V akom veku ste sa stretli s akné ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Aký je Váš typ pleti ?

Vyberte jednu odpoveď
4

Ako ste riešili problém s akné ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Aké dlhé obdobie ste mali problémy s akné ?

Vyberte jednu odpoveď
6

Na akom mieste na Vašom tele sa akné najviac vyskytovalo ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Aký typ akné máte ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

Aké faktory ovplyvňujú vaše akné ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
9

Je vaše akné dedičné (rodičia) alebo je spôsobené hormonálne (puberta) ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
10

Aké druhy liečby ste už vyskúšali ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
11

Zažili ste akékoľvek vedľajšie účinky liečby ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
12

Stránite sa kontaktu s ľuďmi v období akné ?

Vyberte jednu odpoveď
13

Je vaše sebavedomie v období akné nižšie ?

Vyberte jednu odpoveď