Powered by

Kvinnors hjälpsökande och deltagande i behandling vid problemspelande

Vi är två studenter från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet som nu skriver vår C-uppsats om kvinnors hjälpsökande och deltagande i behandling vid problemspelande. Kvinnor är den grupp där problemspelande ökar mest men samtidigt är män fortfarande i majoritet när det kommer till att söka hjälp och gå i behandling. Vi vill genom denna studie lyfta kvinnors syn på hjälpsökande och deltagande i behandling för sitt problemspelande, samt undersöka vilka faktorer som kan påverka om de söker hjälp eller inte.

Denna enkät är en del av vår datainsamling och vi söker dig som identifierar dig som kvinna och som har ett upplevt problemspelande. Du är självklart helt anonym och bestämmer själv vilka frågor som känns bra att svara på. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att förklara varför.

Vi är mycket tacksamma om du avsätter en liten stund för att besvara enkäten. Vi beräknar att det tar ca 10–15 minuter beroende på hur utförlig du är i dina svar.

Starta en Enkät Nu