Communicatie missie, visie en ambitie binnen gemeente Oosterhout

Beste collega's van de gemeente Oosterhout,


Mijn naam is Cris en ik ben een student aan Avans Hogeschool, momenteel bezig met mijn afstudeeronderzoek binnen de gemeentelijke organisatie.


De komende vier maanden ga ik onderzoeken hoe we de communicatie over de missie, visie en ambitie kunnen verbeteren. Zoals je wellicht weet, is er vorig jaar een medewerkerbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten kwam naar voren dat jullie je over het algemeen betrokken voelen bij de organisatie. Echter, op het gebied van 'Missie, visie en ambitie' werd er lager gescoord. Hier zal ik me dus specifiek op richten.


In deze enquête wil ik graag weten wat jij vindt van hoe de organisatie communiceert over wat ze willen bereiken en hoe we daar aan werken.


Ik hoop dat je deze enquête naar waarheid wilt invullen, zodat ik uit de resultaten kan afleiden waar je behoeften liggen. Jouw bijdrage is erg belangrijk voor mijn onderzoek, omdat het me zal helpen de eerste stappen te zetten naar een passend advies!


De enquête is volledig anoniem en duurt circa 5 minuten. 


Alvast bedankt voor je medewerking!


Enquête starten