Đặt mua sách học tiếng Séc

Xin chào bạn,

nếu bạn có nhu cầu mua sách học tiếng Séc, hoặc tài liệu ôn thi A1, thì hãy chọn sách, ghi lại thông tin cá nhân và mình sẽ gửi qua bưu điện. Khi nhân viên mang sách đến, bạn có thể thanh toán tiền với họ. Lệ phí gửi qua bưu điện là thêm 100 Kč!

Bạn muốn Sangu gửi sách nào?
Povinná odpověď

Bạn hãy ghi họ và tên:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Bạn hãy ghi số điện thoại:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Bạn hãy ghi địa chỉ: đường phố, số nhà, thành phố, mã bưu điện:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Trong năm 2018 SANGU sẽ tự xuất bản sách học tiếng Séc chuẩn bị đi thi A1 "Kamaráde, mluv česky!" tầm 250 trang với giá 690 Kč...
Povinná odpověď