Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Úprava středu obce

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení spoluobčané,

na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byli osloveni projektanti, kteří zpracovali pět návrhů řešení prostoru ve středu obce, který vznikl místo bývalé budovy Domovinky č.p. 613.

Návrhy v tištěné podobě včetně textové části si můžete prohlédnout v prostorách Obecní knihovny nebo na webu obce. Protože se jedná o veřejný prostor, který je přirozeným centrem obce, je na Vás, našich občanech, aby jste rozhodli, jak bude tento prostor vypadat.

Obracíme se na Vás se žádostí o vyjádření Vašeho názoru a o výběr nejvhodnějšího návrhu, (který bude následně rozpracován ) prostřednictvím tohoto dotazníku.

Dotazník můžete přinést osobně na OÚ Šardice, do Obecní knihovny nebo jej můžete vhodit do schránek, které budou umístěny v místních obchodech. Dotazník lze vyplnit i elektronicky na www.sardice.cz v sekci „DOTAZNÍKY“ v termínu do 30. 11. 2017.

Navrhuji studii označenou jako
Povinná odpověď

V prostoru po Domovince se nabízí umístit typický prvek- umělecké dílo, které bude charakterizovat naši obec (např. dřevěný lis, sochu, atd.). Chtěli bychom Vás poprosit o zamyšlení a úvahu, co si vybavíte ve spojitosti s obcí Šardice. Můžete samozřejmě uvést i svůj vlastní návrh, který zde není uveden! Vaše náměty budou dále zpracovány a následně bude Vámi vybrán ten nejlepší návrh!

Navrhuji umístit ve středu obce v prostoru bývalé Domovinky umělecké dílo - symbol, který charakterizuje naši obec zaměřený na :

Navrhuji umístit symbol
Povinná odpověď

Místo pro Vaše poznámky:

Zbývá 250 znaků