Návyky a postoje studentů k síti Instagram

Vážení respondenti,


S přáním dobrého dne bych vás poprosil o pravdivé vyplnění dotazníku, jehož cílem je získat cenné poznatky o návycích a postojích studentů středních a vysokých škol k sociální síti Instagram. Tato anketa má klíčový význam pro moji bakalářskou práci, která se zabývá významem této platformy v rámci vašeho každodenního života.


Dotazník obsahuje 16 otázek (u některých otázek lze vybrat více odpovědí) a váš příspěvek je pro mne neocenitelný. Vaše účast je samozřejmě dobrovolná a všechny sdělené informace budou anonymní a důvěrné.


Za váš čas a účast v tomto výzkumu vám předem děkuji.

Spustit dotazník teď