VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY PRE ZAMESTNANCOV

Milé kolegyne, milí kolegovia,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý sa týka záujmu o voľnočasové aktivity pre zamestnancov.

Spustiť dotazník