.

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, prosíme Vás o vyplnění anonymního dotazníku. Vaše názory, pochvala, kritika a náměty nám pomohou vytvořit vzájemné dobré vztahy a zkvalitnit naší práci.

Děkujeme, kolektiv učitelek MŠ Sahara

Zabezpečeno
1

Jak hodnotíte budovu, zahradu MŠ? (výzdoba, vybavení, čistota, apod.)

Vaše hodnocení prosím vyjádřete počtem hvězdiček (5 hvězdiček je nejvyšší hodnocení)
2

Co a nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce nejzajímavější?

3

Co a nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce nejoblíbenější?

4

Co a nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce nepříjemný?

5

Co a nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce problematický?

6

Sledujete webové stránky naší MŠ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Vyhovuje vám aplikace Twigsee?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Cítíte se dostatečně informováni o všem, co se v MŠ odehrává, nebo co se plánuje?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Jste spokojeni s kvalitou výchovné a vzdělávací práce učitelek?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Je Vaše dítě v MŠ spokojeno? Chodí tam rádo?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Cítíte se dostatečně seznámeni se vzdělávacím programem MŠ (Školní vzdělávací program je všem zájemcům přístupný na stolku u vstupních dveří).

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Máte zájem o častější rodičovské schůzky?

Vyberte jednu odpověď
13

Je nabídka činností pro děti dostatečně rozmanitá?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Jste spokojeni s přístupem učitelek k Vašemu dítěti? Respektují a zohledňují učitelky individuální potřeby Vašeho dítěte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Jste spokojeni se stravováním a pestrostí jídelníčku?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Uveďte své návrhy a připomínky ohledně stravování (pokud nějaké máte)

17

Vyhovuje Vám délka provozu MŠ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
18

Máte zájem o kurzy pro Vaše dítě v příštím roce?

19

Uveďte prosím Vaše konkrétní náměty a připomínky ohledně zlepšení chodu naší MŠ (co byste chtěli změnit, zrušit, vylepšit)

Děkujeme Vám za spolupráci a za Váš čas. Kolektiv MŠ