Program rozvoje obce Blíževedly 2024-2030

Vážení občané obce Blíževedly,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží jako jeden ze zdrojů informací k připravovanému Programu rozvoje obce Blíževedly 2024-2030.

Cílem tohoto strategického dokumentu je stanovení prioritních os a na to navazujících opatření, která povedou k harmonickému rozvoji celé obce.

Zajímá nás, co se Vám na obci líbí, co Vás naopak trápí a hlavně, co chcete změnit.

Dotazníkové šetření bude probíhat do 30. 6. 2024.


Děkuji Vám za spolupráci a zájem o budoucnost Blíževedel!


Romana Dvořáková

starostka obce

Spustit dotazník teď