.

Czynniki chroniące i czynniki ryzyka klasa IV

Proszę o wypełnienie ankiety, która pozwoli określić czynniki , które mogą mieć wpływ na poczucie Twojego bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. Ankieta jest anonimowa.

Zabezpieczony
1

Jestem:

Wybierz jedną odpowiedź
2

Jakie masz limitu (ograniczenia) czasu korzystania z komputera/telefonu/konsoli wyznaczone przez rodziców?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Jak często uprawiasz sport?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jak często wychodzisz z przyjaciółmi?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jak często czytasz książki dla przyjemności?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy w Twojej klasie jest wielu uczniów, którzy odnoszą się do Ciebie w sposób sprawiający Ci przykrość?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy uważasz, że siłą można rozwiązać konflikt?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy w ostatnim czasie doświadczyłeś/ doświadczyłaś przemocy fizycznej (bójka, popychanie, kopanie, szarpanie)?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy uważasz, że jesteś pewny/ pewna siebie?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy uważasz, że szkoła we właściwy sposób dba o czystość i porządek w budynku szkolny?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Czy uważasz, że w szkole są jasno określone zasady postępowania?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Czy stosujesz się do tych zasad?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Czy wychowawca, pedagog lub inny nauczyciel przekazywał Tobie wiedzę na temat środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Czy wiesz, czym są narkotyki?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Czy wiesz, czym są dopalacze?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Wskaż definicję, która najlepiej opisuje narkotyki?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Która z poniższych definicji najlepiej opisuje dopalacze?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Skąd czerpiesz wiedzę o narkotykach i dopalaczach?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Jaki jest Twój stosunek do osób zażywających narkotyki?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Które z poniższych rozwiązań wybrałbyś/wybrałabyś jako skuteczne narzędzie pomocy osobie zażywającej narkotyki?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Czy spotkałeś się/spotkałaś się w szkole z zachęcaniem do zażywania narkotyków, dopalaczy?

Wybierz jedną odpowiedź
22

Czy brałeś/brałaś kiedyś narkotyki/dopalacze?

Wybierz jedną odpowiedź
23

Czy ktoś kiedykolwiek proponował Ci narkotyki?

Wybierz jedną odpowiedź
24

Czy według Ciebie są w szkole uczniowie, którzy używają środków odurzających?

Wybierz jedną odpowiedź
25

Czy piłeś/piłaś alkohol?

Wybierz jedną odpowiedź
26

Czy ktoś proponował Ci wypicie alkoholu?

Wybierz jedną odpowiedź
27

Czy według Ciebie są w szkole uczniowie, którzy piją alkohol?

Wybierz jedną odpowiedź
28

Czy uważasz, że jesteś szczęśliwy?

Wybierz jedną odpowiedź
29

Czy sądzisz, że Twoi koledzy i koleżanki Cię lubią?

Wybierz jedną odpowiedź
30

Czy masz przyjaciół wśród kolegów i koleżanek w klasie, w szkole?

Wybierz jedną odpowiedź
31

Jak często zdarza Ci się popadać w konflikty z innymi osobami?

Wybierz jedną odpowiedź
32

Czy są osoby w klasie, które Ci dokuczają?

Wybierz jedną odpowiedź
33

Jak spędzasz wolny czas?

Wybierz jedną odpowiedź