.

Finanční gramotnost a investice

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak hodnotíte svou finanční gramotnost?

Vyberte jednu možnost.
2

Jakým způsobem investujete své finance do budoucna?

Ohodnoťte své investice na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená nejhorší a 10 nejlepší.
3

Jak se díváte na možnost pořízení dluhů nebo půjček?

Vaše názory a zkušenosti jsou důležité.
4

Jaké informace hledáte při plánování finančních investic?

Uveďte hlavní kritéria.
5

Jak často sledujete vývoj finančních trhů?

Vyberte jednu možnost.
6

Kolik procent svých příjmů věnujete na úspory?

Uveďte přibližně.
7

Máte nějaký finanční cíl, kterého chcete dosáhnout?

Popište Váš hlavní finanční cíl.
8

Jak byste zhodnotili své aktuální finanční zdraví?

Ohodnoťte své finanční zdraví na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená nejhorší a 10 nejlepší.
9

V jakém věku jste začali aktivně řešit svoje financie?

Uveďte věk, kdy jste začali aktivně zvažovat svoje finanční situaci.
10

Máte zkušenosti s investováním na burze?

Ano/Ne