.

Spokojenost zaměstnanců

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste spokojen se svým zaměstnáním?

Vyberte 1 odpověď
2

Co mě v práci nejvíc motivuje?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Co mi v práci vadí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Doporučil bych tuto firmu svým známým/kamarádům jako zaměstnavatele?

Vyberte 1 odpověď
5

Co se mi na Datartu líbí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Přijdou ti ranní porady efektivní?

Vyberte 1 odpověď
7

Vyhovují ti směny?

Vyberte jednu odpověď
8

Co myslíš, že nepřispívá k dobré náladě v týmu na Šestce?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Chci nadála pracovat v Datartu OC ŠESTKA?

Vyberte jednu odpověď
10

Čtu výsledky na whatsappu? Zajímá mě to?

Vyberte jednu odpověď
11

Která whatsappová skupina mi dává nejmíň smysl?

Vyberte jednu odpověď
12

Proč mi tato whatsapp skupina dává nejmenší smysl? Zrušil/a bys ji?

13

Jak hodnotíš vedení Datartu OC Šestka (Kristýna, Darča, Lucka, Martin)?

14

Proč si ho hodnotil takto?

15

Kdo je podle tebe nejlepší šéf a proč? (Martin, Lucka, Darča, Kristýna)

16

Kdo je pro tebe nejhorší šéf a proč? (Kristýna, Lucka, Darča, Martin)

17

Je pro tebe v práci někdo inspirací a proč?

18

Ohodnoť Kristýnu (5 hvězd nejvíc), prosím doplň proč jsi dal tolik hvězd

19

Proč hodnotíš takto?

20

Ohodnoť Darču (5 hvězd nejvíc), prosím doplň proč jsi dal tolik hvězd

21

Proč hodnotíš takto?

22

Ohodnoť Lucku (5 hvězd nejvíc), prosím doplň proč jsi dal tolik hvězd

23

Proč hodnotíš takto?

24

Ohodnoť Martina (5 hvězd nejvíc), prosím doplň proč jsi dal tolik hvězd

25

Proč hodnotíš takto?

26

Kdo tě z vedoucích nejvíce motivuje?

27

Vnímáš, že máš u Vedoucí prodejny, dveře otevřené? Dokážeš se svěřit s pracovními problémy co tě trápí a nefungují? Jsi k ní upřímný?

Vyberte jednu odpověď
28

Co by pomohlo k tomu, abych v ní měl větší důvěru? Co by nám mohlo ještě více zlepšit vztah?

29

Koho vnímáš (jméno) jako největší support na prodejně, může být kdokoliv (prodejce, skladník, provozní, vedoucí, brigádník)

30

Co myslíš, že tato prodejna potřebuje, aby lépe fungovala?

31

S kým si na prodejně nejvíc rozumíš?

32

Těšíš se do práce?

Vyberte jednu odpověď
33

Kdo v práci vytváří dobrou atmosféru? Jmenovitě.

34

Kdo je na prodejně nejvíc negativní člověk?

35

Chceš se podílet na zlepšení chodu prodejny a přispět k dobré atmosféře v týmu? Vnímáš tento dotazník jako pozitivní krok ke zlepšení?

Vyberte jednu odpověď
36

Jsi v práci spíše chválen a nebo kárán?

Vyberte jednu odpověď
37

Jestliže jsi vyplnil, že jsi kárán, proč tomu tak je?

38

Vidíš nastavené cíle na ranních poradách jako reálné, motivují tě?

Vyberte jednu odpověď
39

S kým tě nejvíc směny baví?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
40

Proč tě s ním nejvíc baví?

41

Co si myslíš, že by pomohlo k menší fluktuaci (odchod zaměstnanců, výpovědi) zaměstnanců?

42

Jaké ohodnocení bys dal datartu jako zaměstnavateli? Uveď proč.

43

Proč hodnotíš takto?

44

Jaké ohodnocení Datartu OC Šestka? Naší prodejně?

45

Proč hodnotíš takto?

46

Uvítal bys teambuilding?

Vyberte jednu odpověď
47

Chci se podepsat jmenovitě? Ano (napíšu svoje jméno do odpovědi), Ne chci anonymně (Napíšu do odpovědi Ne)