Krok w przyszłość

Drogi Użytkowniku! Prosimy o szczere odpowiedzi na poniższe pytania, w celu udzielenia nam pomocnych informacji w dalszej realizacji naszego projektu "Zwolnieni z teorii".

Czy myślisz już o swojej przyszłości (studia,kariera zawodowa)?
Wymagana odpowiedź

Czy przydatna byłaby Ci pomoc w charakterze np. doradcy zawodowego?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli wybrałeś w poprzednim pytaniu opcję "Tak"- Pomocy w jakim charakterze oczekiwałbyś?
Wymagana odpowiedź

Czy przeglądasz strony poświęcone tematyce zawodowej /przyszłościowej?
Wymagana odpowiedź