Rodičovský dohľad nad televíznym sledovaním svojich detí

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.Som študentkou tretieho ročníka na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Tento dotazník potrebujem k mojej bakalárskej práci. Ďakujem že ste si našli chvíľku času na vyplnenie môjho dotazníka. :)

1 Uveďte pohlavie
Povinná odpoveď

2 Aké je Vaše dosiahnuté vzdelanie?
Povinná odpoveď

3 Aký je Váš vek?
Povinná odpoveď

4 Koľko rokov má Vaše dieťa/deti?
Povinná odpoveď

5 Ako často sledujete televíziu?
Povinná odpoveď

6 Ak prídete domov z Vášho zamestnania, zapínate hneď televíziu?
Povinná odpoveď

7 Ktoré televízne stanice najčastejšie sledujete?
Povinná odpoveď

8 Čo najradšej sledujete?
Povinná odpoveď

9 Ako často sleduje Vaše dieťa televíziu?
Povinná odpoveď

10 Vyberáte mu televízne stanice alebo programy , ktoré má sledovať?
Povinná odpoveď

11 Ak ste v predchádzajúcej odpovedi označili možnosť áno, ktoré televízne stanice mu zapínate?

12 Chcelo Vaše dieťa niekedy produkt, ktorý videlo v reklame?
Povinná odpoveď

13 Sledujete televíziu spoločne s deťmi?
Povinná odpoveď

14 Zakazujete niekedy dieťaťu sledovať televíziu?
Povinná odpoveď

15 Má Vaše dieťa obľúbenú rozprávkovú alebo filmovú postavu? Ak áno napíšte prosím akú.

Ostáva 250 znakov

16 Má Vaše dieťa obľúbenú rozprávku, reláciu, film alebo seriál? Ak áno napíšte prosím akú/ý.

Ostáva 250 znakov

17 Stretli ste sa už s tým, že Vaše dieťa napodobňovalo scénu z televízie?
Povinná odpoveď

18 Ak ste v predchádzajúcej otázke označili možnosť áno , prosím napíšte aspoň jeden príklad.

Ostáva 1500 znakov

19 Myslíte si , že televízia má na dieťa viac pozitívnych alebo negatívnych vplyvov?
Povinná odpoveď

20 Súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami?
Povinná odpoveď

myslím si, že je to pravda
neviem
myslím si, že to nie je pravda
Dieťa sa správa agresívnejšie pri sledovaní násilníckých scén
Sledovanie televízie spôsobuje zdravotné problémy
Každé dieťa má svoj mediálny vzor
Dieťa má po videní nevhodných obsahov poruchy spánku
V televízii sa nenachádza veľa násilníckych obsahov
Dieťa do troch rokov pozná rozdiely medzi skutočnosťou a fikciou
Deti vedia, že ich televízia môže ovplyvňovať

21 Čo robí Vaše dieťa vo svojom voľnom čase?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

22 Kúpili ste Vášmu dieťaťu do izby televízor , alebo nad tým uvažujete?
Povinná odpoveď

23 Uprednostnilo Vaše dieťa sledovanie televízie pred spoločnými rodinnými aktivitami?
Povinná odpoveď

24 Stalo sa Vám, že ste dieťaťu zapli TV , aby Vás nevyrušovalo pri Vašej činnosti?
Povinná odpoveď

25 Viete kde si môžete vyhľadať informácie o mediálnej výchove?
Povinná odpoveď

26 Čo Vám v televíznom vysielaní prekáža ,a čo by ste radi zmenili alebo uvítali?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov