.

Emoce - 7. ročník

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

1. V průběhu programů se střídaly různé aktivity.

Vyberte jednu odpověď
2

2. Dozvěděli jste se nové informace sami o sobě?

Vyberte jednu odpověď
3

3. Dozvěděli jste se nové informace o svých spolužácích nebo TU?

Vyberte jednu odpověď
4

4. Materiálové zabezpečení bylo dostačující?

Vyberte jednu odpověď
5

5. Udělal/-a jsi díky programu nějakou změnu ve svém životě?

Vyberte jednu odpověď
6

6. Rád/-a bych v programu pokračoval/-a v novém školním roce.

Vyberte jednu odpověď
7

7. V programu Emoce jste se věnovali těm pozitivním i těm negativním. Které u tebe v současné době převažují? Vyber.

Vyberte jednu odpověď
8

8. Jakou známku bys dal lektorovi? Vyber jako ve škole.

Vyberte jednu odpověď
9

9) Je něco, co ti v programech chybělo? Napiš.

10

10) Kolik času trávíš denně na sociálních sítích a mobilu. Vyber.

Vyberte jednu odpověď
11

11) O jaké téma bys měl/-a zájem v novém školním roce? Napiš.