Odesílám Dotazník...

Majitelé elektromobilů - soukromé osoby

Dobrý den,

tento dotazník jsem vytvořila vzhledem k mé diplomové práci, kterou píši na téma elektromobilita. Vaše vyplnění bude mít pro mou práci hodnotný přínos. Velmi si vážím času, který mi k jeho vyplnění věnujete.

Liliana

Kolika elektromobily disponujete?

Jak dlouho elektromobil/y vlastníte? (uveďte, který máte nejdéle)

Jakými elektromobily disponujete?

(značka, model,...)

500

Řekli byste, že Vám elektromobil plně nahrazuje klasické vozidlo se spalovacím motorem?

Prosím rozveďte svou odpověď z předchozí otázky

500

Kolik v průměru kilometrů najezdíte s automobilem/elektromobilem denně? (jakýmkoliv vozem, který využíváte ke každodenní přepravě)

průměrné km připadající na jeden automobil

Vlastníte automobily i na jiné pohonné látky než na elektřinu?

50

Jak se liší činnosti, ke kterým využíváte elektromobil a ke kterým druhý/é automobil/y?

500

Proč jste se rozhodli pro elektromobil/y? Motivy k nákupu? Jaká jste měl/a od vozu očekávání?

Seřaďte odpovědi přetažením do pravého sloupce dle nejvýznamnější

Drag & Drop

 • Podpora životního prostředí
 • Podpora nových technologií
 • Zviditelnění se
 • Osobní nadšení
 • Celkově podpora e-mobility
 • Šetření nákladů na dopravu
 • Jiné, prosím uveďte:

  50

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.

Svou předchozí odpověď prosím rozveďte

např. proč šetření nákladů, konkrétně kvůli dotacím,...

500

Naplnila se Vaše očekávání?

co ANO, co NE, do jaké míry,...

500

Existují z Vašich zkušeností nějaké nevýhody elektromobilu či negativní dopady z jeho užívání?

500

Jak by bylo možné tyto nedostatky/problémy/bariéry řešit? příp. kdo by měl řešit?

500

Šetří Vám elektromobil/y náklady?

prosím rozveďte

500

Doporučili byste ostatním lidem, přátelům, apod., koupit si elektromobil?

Kdybyste nyní stál/la před rozhodnutím o koupi, koupil/la byste si elektromobil znovu?

Když byste nyní měl/a na škále 10 hvězd ohodnotit, jak jste celkově s elektromobilem spokojen/a (provoz, dobíjení, doprava, náklady, samotný elektromobil...), kolik by jich získal?

Plánujete koupi dalšího elektromobilu do budoucna?

Máte smlouvu na dobíjení s některou z uvedených společností?

50

Jak tato spolupráce probíhá a zhodnotil/a byste ji pozitivně nebo negativně? (v případě spolupráce s žádnou společností přeskočte)

jednorázově, permanentně, kolik platíte za dobíjení...

500

Jak hodnotíte obecně náklady na dobíjení?

Pozorujete rozdíl dispozic dobíjecích stanic v České republice v nynější době oproti dřívějšku (např.době před rokem)?

Jak byste zhodnotili infrastrukturu dobíjecích stanic v České republice?

Kde dobíjecí stanice využíváte nejčastěji?

rozdělte prosím body dle četnosti

Rozděl bodů

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kde jinde byste rozšíření dobíjecích stanic ještě uvítali? Kde Vám chybí?

500

Věříte, že má e-mobilita, respektive elektromobily, v České republice potenciál?

ANO-proč...NE-proč

500

Kdo měl rozhodující slovo při koupi elektromobilu?

500

Jaká kritéria, efekty nebo fakta Vás od koupi elektrovozu nejvíce odrazovala?

Seřaďte odpovědi přetažením do pravého sloupce od nejdůležitějšího.

Drag & Drop

 • Cena
 • Nedostatečná infrastruktura dobíjecích stanic
 • Strach z nové technologie
 • Nedůvěra v elektromobily
 • Krátký dojezd
 • Jiná...prosím uveďte:

  50

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

Prosím rozveďte svou předchozí odpověď

500

Co jsou pro Vás nejdůležitější kritéria podle kterých se obecně rozhodujete při koupi vozu? (podle kterých jste postupovali i při koupi elektromobilu)

Rozděl bodů

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kdo elektromobil financoval?

500

Víte, že se udělují dotace na vybudování dobíjecích stanic a koupi elektromobilů pro podnikatelské subjekty?

50

Využili jste nějakých finančních či nefinančních podpor/investorů/dotací při koupi elektromobilu/ů?

ANO - prosím uveďte název a % pokrytí nákladů....NE

500

Víte o tom, že se plánuje podpora dotacemi na koupi elektromobilu a budování dobíjecích stanic nejen pro podnikatele, ale i pro občany ČR od roku 2017?

Přiměly by Vás tyto dotace ke koupi elektromobilu?

Vaše pohlaví

Váš věk:

Nejvyšší dosažené vzdělání

Váš měsíční příjem

V jakém kraji nyní nejvíce působíte?

Chcete-li něco k dotazníku nebo některým otázkám dodat, zde máte prostor...

(nepovinné)

500

Velice děkuji za Váš čas, velmi jste mi pomohl/a :)

Neváhejte mě kontaktovat: liliana.krausova@gmail.com

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.