.

syndrom vyhoření

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
1

Jakého jste pohlaví?

Select one answer
2

Kolik Vám je let?

Select one answer
3

Jak dlouho pracujete ve školství?

Select one answer
4

Cítíte se být ve své práci pod stresem?

Select one answer
5

Víte jaké jsou příznaky syndromu vyhoření?

Select one answer
6

Zaškrtněte všechny z nabízených možností, které v současné době pociťujete vzhledem k Vaší profesi?

Select one or more answers
7

Setkali jste se někdy se syndromem vyhoření?

Select one answer
8

Zažil někdo ve vašem okolí syndrom vyhoření?

Select one answer
9

Co děláte pro svůj well-being (duševní pohodu)

Select one or more answers
10

Umíte oddělit práci od osobního života?

Select one answer
11

Jaké pracovní podmínky přispívají vám k syndromu vyhoření?

Select one or more answers
12

Máte pocit, že ve vašem zařízení je dostatečně věnována pozornost prevenci syndromu vyhoření?

Select one answer
13

Bývá ve vašem zařízení k dizpozici školení na téma duševní hygieny?

Select one answer
14

Cítíte podporu ze strany zaměstnavatele?

Select one answer
15

Máte pocit větší únavy nebo stresu na konci školního roku?

Select one answer