.

Výzkum- Úzkostné poruchy

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký je Váš e-mail?

Napište e-mail ve správném formátu
2

Kdy Vám byla diagnostikovaná úzkostná porucha?

Vyberte jednu odpověď
3

Kdy jste u sebe začal pozorovat první příznaky?

4

Kdo Vám diagnózu stanovil? (psychiatr/klinický psycholog/praktický lékař)

5

O jakou diagnózu se jedná?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Jak dlouho pociťujete zlepšení? (zmírnění příznaků nebo lepší zvládání příznaků)

7

Preferuji

Vyberte jednu odpověď
8

V případě osobního setkání, by mi nejvíce vyhovovalo setkat se v .................. (město/obec).