Powered by

Formularz zgłoszeniowy - Zostań Ambasadorem Festiwalu Biegów sezon 2022

Dzień dobry,

jeżeli jesteś zainteresowana/-y zgłoszeniem się do Programu Ambasadorskiego to proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego formularza.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Festiwal Biegów z siedzibą w Niskowej 161, (dalej „FFB”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Festiwal Biegów z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000455795. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FFB jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail FFB: festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl,

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FFB, w celach:

- otrzymywania za pośrednictwem wiadomości tekstowej, wysłanej na mój numer telefonu z internetowego komunikatora serwersms.pl informacji promujących biegi organizowane i współorganizowane przez FFB;

- otrzymywania za pośrednictwem wiadomości tekstowej, wysłanej na mój numer telefonu z internetowego komunikatora serwersms.pl informacji promujących podmioty współpracujące z FFB;

- otrzymywania za pośrednictwem wiadomości tekstowej, wysłanej na mój numer telefonu z internetowego komunikatora serwersms.pl informacji o statusie naboru do Programu Ambasadorskiego

Odbiorcami danych mogą być: pracownicy i współpracownicy FFB; administrator strony internetowej serwersms.pl; administrator strony internetowej gsmservice.pl.

W powyższych celach FFB będzie zbierał i wykorzystywał moje dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym do Programu Ambasadorskiego. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania wymienionych danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego odwołania zgody lub po odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Mam prawo do: prawo dostępu do treści danych; prawo do sprostowania danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przysługuje mi również do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FFB prosimy o kontakt pod adresem mailowym info@festiwalbiegow.pl

Jeśli wyrażasz zgodę przejdź dalej do ankiety

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023