Miestna štátna správa SR a jej zmeny

Vážený respondent, 

   k tvorbe bakalárskej práce "Miestna štátna správa SR a jej zmeny" v programe verejná správa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne by som vás rada požiadala o vyplnenie dotazníka, ktorý je anonymný. Ďakujem za vašu ochotu. 

Zuzana Kalašová 

Spustiť dotazník