Evaluatie Wlz met behandeling

Beste collega's, 


Via deze enquête wil ik te weten komen hoe jullie de overgang van Wlz zonder behandeling naar Wlz mét behandeling hebben ervaren. En, indien mogelijk, wat jullie horen van bewoner/vertegenwoordiger. 


De aandachtspunten die hieruit voortvloeien zal ik bespreken met de behandelaren, teamcoördinatoren, Niels en Sira. Vervolgens zullen ze ook besproken worden in de teamoverleggen. 


Het zijn voornamelijk open vragen, dus je bent er ongeveer 15 minuten mee bezig. De enquête kan ingevuld worden tot en met maandag 12 februari. 


Alvast heel hartelijk dank! 


Monique 

Enquête starten