.

Ongewenst gedrag door externen - ABC Fysiotherapie

Dag hardwerkende fysiotherapeuten van ABC!

Ik loop op dit moment mijn mediorstage bij Emmeline en Charlotte. Parallel aan mijn mediorstage ben ik bezig met een innovatieproject naar ongewenst gedrag binnen de fysiotherapie. Kort gezegd gaat het project over hoe vaak jullie, de fysiotherapeuten van ABC, agressief/ discriminerend/ gewelddadig/ seksueel gedrag hebben ervaren door een patiënt en hoe jullie hiermee omgaan.

 

Marijn en Sascha zijn namens ABC de opdrachtgevers voor dit project. Het doel van dit project is om voor ABC een product te gaan ontwikkelen wat jullie, de fysiotherapeuten, kan ondersteunen in de omgang met ongewenst gedrag door externen.

Hoe dit product jullie zal gaan ondersteunen, hangt af van hoe jullie dit onderwerp ervaren en waar jullie denken de ondersteuning nodig te hebben. Om hierachter te komen, heb ik deze enquête opgesteld.

 

De enquête is anoniem en de resultaten zullen worden verwerkt in mijn verslag en worden gedeeld met Sacha en Marijn.

 

Voor aanvullende vragen kunnen jullie mij een berichtje sturen via whatsapp of een mailtje sturen naar frederique.vandeweijer@student.hu.nl.

 

Alvast bedankt!

Beveiligd

Definitie ongewenst gedrag

Onder het begrip “ongewenst gedrag” wordt verstaan: Pesten, discrimineren, seksuele intimidatie, agressie en fysiek geweld (Nederlandse Arbeidsinspectie, 2022).


De Nederlandse Arbeidsinspectie (2022) definieert deze begrippen als volgt:

“Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag vertonen waartegen iemand zich niet kan verdedigen. Pestgedrag kan direct gericht zijn tegen de persoon (bijvoorbeeld door kleinerende opmerkingen) of indirect (iemand isoleren, negeren, buitensluiten, roddelen, of valse beschuldigingen of kwaadaardige geruchten verspreiden).”


 “Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gedrag wat als ongewenst wordt ervaren door de persoon waartegen het gericht is. Dit kan verbaal (seksuele opmerkingen), non-verbaal (tonen van seksueel getinte afbeeldingen) of fysiek (aanraken, beetpakken, etc.) gebeuren.”


 “Agressie en geweld/intimidatie betekent iemand angst aanjagen of onder druk zetten door psychisch of fysiek geweld.”


“Bij discriminatie wordt (in)direct onderscheid gemaakt op basis van één of meerdere gronden, zoals etnische achtergrond, seksuele geaardheid of geslacht. Dit kan wordt geuit in pestgedrag, (seksueel) intimiderend gedrag of als ongelijke beloning. 

Algemene vragen

1

Ben je een man of vrouw?

Kies één antwoord
2

Wat is je leeftijd?

Kies één antwoord

Context incident(en)

3

Hoe vaak heb je ongewenst gedrag door de patiënt ervaren in de afgelopen 12 maanden?

Kies één antwoord
4

Hoe vaak heb je ongewenst gedrag door familie/vrienden van de patiënt ervaren in de afgelopen 12 maanden?

Let op: Deze vraag gaat over ongewenst gedrag door familie of vrienden van de patiënt, niet over ongewenst gedrag door de patiënt zelf! Kies één antwoord
5

Welke vorm(en) van ongewenst gedrag door (familie/ vrienden van) de patiënt heb je ervaren?

Kies één of meer antwoorden
6

Indien je bij de vorige vraag "Anders, specificeer alsjeblieft" hebt aangeklikt, geef hier dan jouw toelichting.

7

Wat was/ waren de reden(en) voor de patiënt(en) om ongewenst gedrag naar jou te vertonen?

Indien niet van toepassing, mag een minteken ("-") ingevuld worden.
8

Hoe heb jij gereageerd/gehandeld op het gedrag?

Indien niet van toepassing, mag een minteken ("-") ingevuld worden.
9

Zijn er incidenten die je niet hebt gemeld bij Marijn of Sascha?

Kies één antwoord
10

Wat was jouw reden om het niet te melden?

Indien niet van toepassing, mag een minteken ("-") ingevuld worden. Onderbouwing waarom je incidenten wél hebt gemeld, is ook welkom!

Impact & behoeften

11

Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel impact heeft de situatie op je gehad?

Kies één antwoord
12

Kun je beschrijven op wat voor manier de situatie impact op je heeft gehad? En hoelang?

Indien niet van toepassing, mag een minteken ("-") ingevuld worden.
13

Hoe goed kun jij ongewenst gedrag herkennen?

Ook als je nog niet eerder ongewenst gedrag hebt ervaren, hoe goed verwacht je het te kunnen herkennen? 1 ster = Helemaal niet goed. 5 sterren = Heel goed.
14

Licht hier jouw antwoord op vraag 13 toe.

15

Hoe goed kun jij ongewenst gedrag voorkomen?

Ook als je nog niet eerder ongewenst gedrag hebt ervaren, hoe goed verwacht je het te kunnen voorkomen? 1 ster = Helemaal niet goed. 5 sterren = Heel goed.
16

Licht hier jouw antwoord op vraag 15 toe.

17

Waar heb jij behoefte aan om beter met ongewenst gedrag om te kunnen gaan?

Kies één of meer antwoorden
18

Licht hier jouw antwoord op vraag 17 toe.

Indien je bij de vorige vraag "Anders, specificeer alsjeblieft" hebt aangeklikt, geef hier dan aan wat je mist.
19

Zou je graag terugkoppeling willen krijgen over de resultaten van deze enquête?

Kies één antwoord

- Einde enquête -