Powered by

Feed back ter verbetering van de belangenbehartiging van de leden van de VBNGB.

Geachte Mevrouw of Mijnheer,


Via deze enquete geeft u feed back aan het bestuur, de landencoördinatoren en adviseurs van de VBNGB die zich op vrijwillige basis inzetten voor de belangen van buiten Nederland wonende Nederlands gepensioneerden.


De enquete is anoniem, tenzij u aan het einde uw email adres invult. De gegevens zullen in elk geval geanonimiseerd worden gepresenteerd.


Met uitzondering van en na de eerste en enige verplicht te beantwoorden vraag over het lidmaatschap van de VBNGB bent u vrij om wel of niet te antwoorden op de volgende 32, veelal multiple choice vragen of delen daarvan op 16 pagina's.


Als u nadere informatie wenst bij een vraag kunt u deze vinden door het ingeven van het trefwoord in de zoekbalk op https://vbngb.eu/ . Alvast dank u wel voor uw tijd om de volgende vragenlijst in te vullen.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023