UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

English as a Lingua Franca - podejście nauczycieli języka angielskiego w Polsce.

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo, jestem studentką drugiego roku Filologii Angielskiej. Piszę pracę magisterską pt. "English as a Lingua Franca - attitude of Polish teachers". Bardzo proszę o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki posłużą mi do zrealizowania mojej pracy badawczej. Z góry dziękuje za poświęcony czas.

1 Płeć
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

2 Lata pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego.
Wymagana odpowiedź

3 Czy mieszkał/a Pan/i kiedyś w kraju anglojęzycznym?
Wymagana odpowiedź

4 Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmiała ''TAK'' to proszę zaznaczyć w jakim.
Wymagana odpowiedź

5 W jakiej szkole Pan/i uczy?
Wymagana odpowiedź

6 W jakim wieku sa uczniowie, których najczęściej Pan/i uczy?
Wymagana odpowiedź

7 Bardzo proszę wyrazić swoja opinię odnośnie poniższych stwierdzeń. Proszę o wybranie jednej odpowiedzi.
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się zgadzam.
Zgadzam się.
Nie mam zdania.
Nie zgadzam się.
Zdecydowanie się nie zgadzam.
Moi uczniowie będą potrzebować j. angielskiego do: komunikacji z native speakerami;
Do rozumienia filmów i piosenek w j. angielskim;
Do podróżowania do UK, USA i innych krajów anglojęzycznych;
Do lepszego rozumienia kultur krajów anglojęzycznych;
Do pracy w UK, USA lub innych krajach anglojęzycznych;
Do komunikacji z obcokrajowcami, którzy nie są native speakerami.
Do korzystania z internetu;
Do podróżowania po całym świecie;
Do pracy w w Polsce lub krajach nie anglojęzycznych.

8 Bardzo proszę wyrazić swoją opinię odnośnie poniższych stwierdzeń. Proszę o wybranie jednej odpowiedzi.
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się zgadzam.
Zgadzam się.
Nie mam zdania.
Nie zgadzam się.
Zdecydowanie się nie zgadzam.
Moi uczniowie powinni dążyć do wymowy zbliżonej do native like.
Powinni używać gramatyki możliwie tak dobrze jak native speakers.
Powinni wiedzieć dużo o kulturze Wielkiej Brytanii, Ameryki innych anglojęzycznych krajów.
Powinni rozumieć i używać wyrażenia idiomatyczne.
Powinni dążyć do osiągnięcia poprawnej wymowy zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
Powinni starać się używać gramatyki poprawnie ale szczególną uwagę zwracać na poprawną komunikację.
Powinni wiedzieć dużo o kulturze krajów anglojęzycznych oraz krajów w których j. angielski jest drugim językiem urzędowym.

9 Bardzo proszę wyrazić swoją opinię odnośnie poniższych stwierdzeń. Proszę o wybranie jednej odpowiedzi.
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie się zgadzam.
Zgadzam się.
Nie mam zdania.
Nie zgadzam się.
Zdecydowanie się nie zgadzam.
Uważam, że aktualna oferta podręczników do j. angielskiego, opiera się na globalnym postrzeganiu tego języka.
Uważam, że podręczniki do j. angielskiego są skonstruowane tradycyjnie i opierają się tylko na brytyjskim angielskim
Uważam, że nauczyciel oprócz wiedzy językowej powinien nauczać kompetencji inter-kulturowej.

10 Jaka odmiana języka angielskiego powinna być według Pana/i nauczana w polskich szkołach?
Wymagana odpowiedź

11 Jak ocenia Pan/i swoją własną wymowę?
Wymagana odpowiedź