.

Produkční místnost

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Produkční místnost

Vyberte jednu odpověď
2

V produkční místnosti bych ocenil/a:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jsem ochotný/á podílet se na plánování a realizaci (vystěhování stávajících věcí, stěhování nového nábytku. apod. během července a srpna 2024)

Vyberte jednu odpověď