Zedník šamotář / zednice šamotářka (kód: 36-163-H)


Dobrý den.


Během své praxe se občas setkávám s případy, kdy pracovníci označení jako šamotáři a provádějící šamotářské práce neměli dostatek teoretických a praktických zkušeností s danou činností. I přes kontrolu a instruktáž se zvyšujou nároky na vedení stavby ale zároveň se zvyšuje riziko skrytých vad nesprávnou instalací.


Už je to dost dlouho, kdy školu opustil poslední vyučený šamotář. Vzhledem k tomu, že je to obor, který ke svému podnikání potřebujeme, začal jsem se zajímat o to, jakým způsobem tyto odcházející generace nahrazovat.


Každá realizační firma má své řešení. Já jsem vysledoval, že se jedná nejčastěji o zaučování pracovníků z různých oborů přímo na stavbách.

Tento způsob podporuje i systém akreditovaných rekvalifikačních kurzů a závěrečných zkoušek profesních kvalifikací. Konkrétně jde o obor kvalifikace Zedník šamotář / zednice šamotářka (kód: 36-163-H) (dále jen "šamotář").


Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jestli má příprava a akreditace takového kurzu, respektive certifikace, smysl. Dotazník bude zpracováván tak, aby citlivé informace zůstaly anonymní. Výsledky šetření budou použity jak pro mou bakalářskou práci, tak pro případnou argumentaci spolupráce na podnikatelském záměru. 


Doufám, že výsledek bude užitečný celé žárotechnické komunitě.  

Spustit dotazník teď