.

Verkeersveiligheid kruispunten

Beste meneer/mevrouw,

Mijn naam is Jesse Engelsma van de Hanzehogeschool. Ik doe voor mijn opleiding onderzoek naar de verkeersveiligheid op kruispunten in de binnenstad van Groningen. Ik heb hiervoor een enquête opgesteld en zal het zeer waarderen mochten jullie de tijd en moeite nemen deze in te vullen. Het is bedoeld voor mensen die wel eens tot vaak in de binnenstad komen en zich hierbij ook onveilig hebben gevoeld in het verkeer. Als je niet onder deze doelgroep valt wil ik vragen de enquête niet in te vullen.


De gegevens in deze enquête zijn vertrouwelijk en de resultaten worden anoniem verwerkt. De gegevens worden alleen gedeeld met de Hanzehogeschool Groningen. 


Beveiligd
vekeersveiligheid

Mijn naam is Jesse Engelsma van de Hanzehogeschool. Ik doe voor mijn opleiding onderzoek naar de verkeersveiligheid op kruispunten in de binnenstad van Groningen. Ik heb hiervoor een enquête opgesteld en zal het zeer waarderen mochten jullie de tijd en moeite nemen deze in te vullen. Het is bedoeld voor mensen die wel eens tot vaak in de binnenstad komen en zich hierbij ook onveilig hebben gevoeld in het verkeer. Als je niet onder deze doelgroep valt wil ik vragen de enquête niet in te vullen.


De gegevens in deze enquête zijn vertrouwelijk en de resultaten worden anoniem verwerkt. De gegevens worden alleen gedeeld met de Hanzehogeschool Groningen. 1

Wat is uw leeftijd?

Kies één of meer antwoorden
2

hoelang woont u al in groningen?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoevaak komen jullie in de binnenstad?

Bij 0 mag u de enquête sluiten
4

Hoe komen jullie in de binnenstad?

Kies één of meer antwoorden
5

Voelen jullie je wel eens onveilig in het verkeer in de binnenstad?

Kies één of meer antwoorden
6

Waardoor komt dit?

bij vorige antwoord nee, kunt u de enquête sluiten
7

Hoe onveilig voelt u zich dan?

geef een cijfer van 1 tot 5. waarbij 1 veilig en 5 heel onveilig
8

welke behoefte heeft u nodig om zich veilig te voelen?

Kies één of meer antwoorden